Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun (“Kanun”) nezdinde Veri Sorumlusu sıfatını haiz ARASTA Uluslararası Yat. Fin. Dan. İnş. Enr. Gıd. Tar. Hayv. Eml. Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından sizinle paylaşılan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verilerinizin, Kanun’un 9.maddesinde belirtilen rıza alınmasına yer olmayan durumlar hariç olmak üzere, aşağıda belirtilen şekillerde aktarılması için açık rızanızı talep etmekteyiz.

 

Basılı ve/veya ıslak imzalı olarak muhafaza edilen veya elektronik ortamda kayıt altına alınan Kimlik Bilgilerimin (isim, soy isim, cinsiyet, yaş), İletişim Bilgilerimin (adres, telefon, e-mail) Finans Bilgileri olarak fatura bilgileri, kredi kartı veya banka bilgilerimin, ticari ilişkiden veya tüketici sözleşmelerinden kaynaklı diğer bilgilerimin  ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü kişisel verilerimin Şirket’in teknik alt yapısında kullanılan sunucuların yurt dışında olması sebebiyle ve tarafıma ürün / hizmet sunulması amacıyla yurt dışında paylaşımın gerekli olduğu diğer yurt dışı kişi ve kuruluşlara ARASTA Uluslararası Yat. Fin. Dan. İnş. Enr. Gıd. Tar. Hayv. Eml. Tic. Ltd. Şti.’nin yurt dışı iştiraklerine / iş ortaklarına aktarılmasına açık rıza veriyorum.

İş bu metinde yer alan hususlarla alakalı vermiş olduğum açık rızam hakkında ayrıca Şirket tarafından aydınlatma metni ile bilgilendirildiğimi kabul ederim.