KVKK Aydınlatma Metni

Kıymetli Ziyaretçimiz,

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği veri sorumlusu olarak siz sitemiz ziyaretçilerinin ve müşterilerimizin kişisel verilerini büyük bir hassasiyet ve özenle işlemekteyiz. Bu çerçevede bilgilerinizin gizliliği,  kişisel verilerinizin korunması, saklanması, işlenmesi, kullanılması, imhası, ticari elektronik iletişimleri ve diğer hususlarda, işbu aydınlatma metni ile 6698 sayılı Kanun hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda aşağıda esasları belirtilen işbu aydınlatma metnini sizlere sunmaktayız.

Kişisel verileriniz ARASTA Uluslararası Yat. Fin. Dan. İnş. Enr. Gıd. Tar. Hayv. Eml. Tic. Ltd. Şti. olarak KVKK’nın 4/2 maddesinde öngörülen hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak yurt içi ve yurt dışı iştiraklerimizle ve iş ortaklarımızla kurduğumuz ve devam eden iş ilişkilerimiz kapsamında sizlere sunduğumuz ürün, hizmet ve/veya ticari faaliyete yönelik olarak tarafınıza şirketimizce en hızlı, en doğru ve en iyi ürün ve hizmet sunumunu sağlayabilmemiz amacıyla işlenmektedir.

VERİ SAHİPLERİ

VERİ SAHİPLERİ

1. Ziyaretçi

Ziyaretçilerimizin kimlik bilgileri (Ad, soyad, TC Kimlik No, Doğum tarihi, gibi) ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibinin sağlanması amacıyla işlenmektedir.

2. Çevrimiçi Ziyaretçi

Web sitemizi kullanan çevrimiçi ziyaretçilerimizin işlem güvenliği bilgileri (IP adresi gibi), pazarlama bilgileri (alışveriş geçmişi, çerez kayıtları) ve tarafınızca bizlere bildirilmesi halinde kimlik ve iletişim (e-posta adresi, açık adres, telefon numarası) bilgileriniz her türlü faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin sağlanması, talep ve şikayetlerin takibi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, internet aracılığıyla web sitemize erişiminizin sağlanabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

3. Müşteriler

Gerçek / Tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri (sipariş bilgisi gibi) finans bilgileri (bilanço bilgileri gibi), hukuki işlem bilgileri, pazarlama bilgileri her türlü faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, mal ve hizmet satın alma, satış sonrası destek ve satış süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi aktarılması, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

4. Potansiyel Müşteriler

Gerçek / Tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, pazarlama bilgileri, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

5. Çözüm Ortakları

Gerçek / Tüzel kişi çözüm ortaklarımızın yetkililerinin ve/veya çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, bayi işlemi bilgileri (Sipariş bilgisi gibi), finans bilgileri (bilanço bilgileri gibi), hukuki işlem bilgileri, pazarlama bilgileri, her türlü faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, mal ve hizmet satın alma, satış sonrası destek ve satış süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, tüketiciye hizmet süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

5. Tedarikçiler

Gerçek / Tüzel kişi tedarikçi yetkilerimizin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, finans bilgileri, pazarlama bilgileri, hukuki işlem bilgileri; iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, yatırım süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla; tedarikçi çalışanlarımızın kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, mesleki deneyim bilgileri (meslek içi eğitim bilgileri gibi); iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, her türlü faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Bu doğrultuda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlarına, arşiv, e-fatura, teknik destek, kargo, yurtiçi ve yurtdışı merkezli dijital tanıtım ve pazarlama firmalarına, bağımsız denetçilere, danışmanlar dahil hizmetlerinden faydalandığımız iş ortaklarımıza ve ARASTA Uluslararası Yat. Fin. Dan. İnş. Enr. Gıd. Tar. Hayv. Eml. Tic. Ltd. Şti. bünyesinde bulunan grup şirketlerimize veri aktarımı yapılabilmektedir.

Yukarıda bahsedilen tarafınıza ait kişisel verileriniz, yine yukarıda bahsedilen amaçlarla kanunun öngördüğü temel ilkelere uygun ve şirketimizin meşru ve hukuki menfaatleri kapsamında aşağıda belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır;

 • Mağazalarımızı, web sitelerimizi veya işyerlerimizi ziyaret etmeniz halinde, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak,
 • Oluşturduğunuz siparişleriniz doğrultusundaki sipariş formaları ve sözleşmeler vasıtasıyla,
 • E-posta, kargo, kısa mesaj veya çağrı merkezimiz vasıtasıyla tarafımıza yapılan başvuru veya talepler üzerinden,
 • Mağazalarımızda veya işyerlerimizde bulunan kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla,
 • İnternet sitemiz ve sosyal medya kanalları aracılığıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla alınmaktadır toplanmaktadır.

Üyelik, sipariş, talep ve şikayetlerinizi iletme veya bilgi güncelleme amacıyla alınan bilgileriniz, diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenmemektedir.

Şirketimizce işlenen yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ilgili mevzuatta öngörülmüşse öngörülen süre kadar, öngörülmemişse şirketimizin meşru menfaatleri doğrultusunda belirlenen süre kadar saklanmakta, işbu süreler sonunda saklanan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, şirketimizin teknik alt yapısında kullanılan sunucuların yurt dışında olması sebebiyle ve tarafınıza ürün / hizmet sunulması amacıyla KVKK’nın 9. Maddesi çerçevesindeki kurallara dayanılarak yurt dışındaki iştiraklerimizle, iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle ve ilgili üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır.

Bütün açıklanan bu hususlar kapsamda siz kişisel veri sahiplerinin;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızın olduğunu tarafınıza hatırlatmak isteriz.

Kanun kapsamında bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda bildirilen adreslerimiz üzerinden bize ulaştırabilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içinde kural olarak ücretsiz, ancak istisnai olarak ek bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret karşılığında sonuçlandırılacaktır.

 

Saygılarımızla,

 

ARASTA Uluslararası Yat. Fin. Dan. İnş. Enr. Gıd. Tar. Hayv. Eml. Tic. Ltd. Şti.

 

Cevizlidere Mahallesi 1250. Sokak No:11A Çankaya/Ankara

E-posta            : [email protected]